Regulamin

Szanowni Państwo,

 

pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Mobilrent.pl. Zmiana Regulaminu Mobilrent.pl nie będzie miała wpływu na zamówienia i rezerwacje złożone do daty wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

KORZYSTANIA Z SERWISU MOBILRENT.PL

 

 

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu mobilrent.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z funkcjonalności serwisu. Jego akceptacja oznacza zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

§ 1

[DEFINICJE WYRAŻEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE]

 

 1. Usługodawca. Katarzyna Znamirowska prowadząca działalność pod firmą: Katarzyna Znamirowska Consulteo z siedzibą w Rzeszowie (35-505) ul. Krośnieńska 22 lok. 42, posiadająca nr NIP: 8132853270 oraz REGON 180835995, świadcząca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w ramach serwisu mobilrent.pl usługi drogą elektroniczną. Usługodawca w dalszej części regulaminu nazywany również będzie mobilrent.pl.

 2. Serwis. Prowadzony oraz utrzymywany przez Usługodawcę w domenie mobilrent.pl serwis internetowy w ramach którego mobilrent.pl zapewnia  swoim Użytkownikom możliwość publikacji w ramach Serwisu ofert najmu pojazdów (ogłoszeń).

 3. Użytkownik osoba (fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) korzystająca z usług Serwisu lub dokonująca Rejestracji swojej osoby w systemie Serwisu. Korzystanie z niektórych usług serwisu w szczególności publikacja ofert wynajmu lub możliwość dokonania rezerwacji wymaga uprzedniej rejestracji w serwisie (założenia konta). 

 4. Wynajmujący zarejestrowana w serwisie mobilrent.pl osoba (fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), która na stronach internetowych Serwisu publikuje ofertę najmu pojazdu.

 5. Najemca zarejestrowana w serwisie mobilrent.pl osoba (fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), która na stronach internetowych Serwisu ma możliwość dokonania rezerwacji pojazdu.

 6. Rejestracja procedura zakładania Konta. W wyniku poprawnego zarejestrowania, Użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do publikacji w ramach Serwisu ofert najmu pojazdu lub rezerwacji pojazdu.

 7. Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach Serwisu, a w szczególności na temat jego danych osobowych oraz wykorzystywanych usług.

 8. Publikacja ofert (ogłoszeń) czynności techniczne podjęte przez Użytkownika w systemie serwisu zmierzające do wyemitowania/publikacji w Serwisie treści ofert najmu pojazdu lub rezerwacji pojazdu. Czynności techniczne prowadzące do Publikacji ofert (ogłoszeń) polegają na: wypełnieniu formularza „dodaj swój samochód” lub „znajdź samochód” oraz zaakceptowaniu ich treści przez Użytkownika poprzez wybranie opcji „zapisz” w wyniku której ogłoszenie zostanie zapisane w Koncie Użytkownika.

 9. Rezerwacja czynności techniczne podjęte przez Użytkownika w systemie serwisu zmierzające do bezpośredniego poinformowania publikującego ofertę wynajmu o chęci skorzystania z tej oferty.

 10. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mobilrent.pl w ramach serwisu mobilrent.pl, którego treść znajduje się pod adresem internetowym http://www.mobilrent.pl/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF

 11. Usługa-usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu, bez jednoczesnej obecności stron.

 

§ 2

[INFORMACJE OGÓLNE]

 

 

 1. Serwis internetowy mobilrent.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.mobilrent.pl jest własnością: Katarzyny Znamirowskiej prowadzącej działalność pod firmą: KATARZYNA ZNAMIROWSKA CONSULTEO z siedzibą w Rzeszowie (35-505) ul. Krośnieńska 22 lok. 42; e-mail:biuro@mobilrent.pl posiadająca nr NIP: 8132853270 oraz REGON 180835995."

 2. Przedmiotowy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Regulamin stworzony  został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.,  Nr  144,  poz. 1204 z późniejszymi zmianami) przez  mobilrent.pl.

 3. Usługa korzystania z Serwisu polega na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Serwisu zorganizowanego w domenie mobilrent.pl, w ramach którego, zarejestrowani Użytkownicy w szczególności otrzymują możliwość samodzielnego publikowania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) ogłoszeń - ofert najmu pojazdów lub dokonywania rezerwacji wynajmu pojazdów.

 4. Korzystanie z usług Serwisu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe mobilrent.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,  24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisów należących do grupy mobilrent.pl to: co najmniej komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.

 6. Mobilrent.pl informuje, iż podczas korzystania z usług serwisu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies
  w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

§ 3

[UŻYTKOWNICY]

 

 1. Użytkownikami korzystającymi z Serwisu, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić mobilrent.pl o każdym naruszeniu regulaminu przez innych użytkowników.

 

§ 4

[KORZYSTANIE Z SERWISU]

 

 1. Z Serwisu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy o których mowa w § 3 ust. 1.

 2. Do korzystania z części usług serwisu, a w szczególności możliwości publikacji w ramach Serwisu ofert najmu lub rezerwacji wynajmu pojazdu (ogłoszeń) wymagana jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.

 

 

§ 5

[OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU]

 

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

 2. Usługodawca pobiera opłatę w wysokości 1 zł od publikacji oferty najmu przez Użytkownika.

 3. Opłata nie zawiera podatku vat.

 

 

§ 6

[PŁATNOŚCI]

 

 

1. Płatności za publikowanie ofert samochodów odbywają się wyłącznie za pomocą serwisu z obsługą płatności online firmy eCard S.A.

2.Firma eCard S.A pośredniczy w dokonywaniu płatności między Użytkownikami i Usługodawcą.

3.Wynajmujący przed publikacją oferty (ogłoszenia) samochodu wpłaca kwotę wskazaną w §5 ust. 2 Regulaminu, na wskazany przez system eCard rachunek bankowy.

4.Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony serwisu.

5. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

·        Visa
·        Visa Electron
·        MasterCard
·        MasterCard Electronic
·        Maestro
ePrzelewy:
·        Płacę z inteligo (inteligo)
·        mTransfer (mBank)
·        MultiTransfer (MultiBank)
·        Płacę z iPKONET (PKO BP)
·        Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
·        Przelew z BPH (Bank BPH)
·        Płacę z iPKO (PKO BP)
·        Pekao24Przelew (Bank Pekao)
·        Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
·        Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
·        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
·        MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
·        Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
·        Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
·        T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
·        Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
·        Płać z ING  (ING Bank Śląski)
·        Credit Agricole Bank Polska S.A.
·        Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
·        db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
·        iKO (PKO BP)
·        Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
·        Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
·        Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
.        e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

§ 7

[REKLAMACJE I ZWROTY]

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji, w szczególności w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających mu korzystanie z Konta.

 2. Reklamacje są przyjmowane przez Mobilrent.pl jedynie w formie elektronicznej na adres: . Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w drodze elektronicznej.

 3. W sytuacji nie opublikowania treści oferty najmu pojazdu w serwisie z przyczyn technicznych serwisu, kwota o której mowa § 5 ust. 2 Regulaminu zostanie zwrócona Wynajmującemu. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na rachunek karty.

 

§ 8

[POLITYKA PRYWATNOŚCI]

 

 

1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Usługodawcy i przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia obejmują:

a. login(nazwa wyświetlana)

b. hasła do Konta Użytkownika,

c. aktualny adres email ,

d. imię i nazwisko Użytkownika,

e. adres

f. miejscowość

g. numer telefonu,

h. marka i model pojazdu

i. typ pojazdu,

j. numer tablicy rejestracyjnej,

k. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),

l. kolor,

m. plik przedstawiający aktualny obraz pojazdu.

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

6. W procesie rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług Usługodawcy oraz podmiotów zewnętrznych, na podany adres email. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz usunięcia. W celu przeprowadzenia powyższych czynności Użytkownik ma obowiązek wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@mobilrent.pl

8. Jeśli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że jej dane osobowe, którymi dysponuje Usługodawca, są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i wykaże, że tak jest rzeczywiście, usługodawca danych ma obowiązek ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru. Usługodawca danych nie ma takiego obowiązku, jeśli żądanie dotyczy danych, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

9. W przypadku niedokonania koniecznej aktualizacji danych osobowych lub w przypadku, gdy uległy one zmianie, Usługodawca może wstrzymać świadczenie usług do czasu aktualizacji danych.

10. Usługodawca przetwarza adresy IP oraz pliki cookies w celach związanych z administracją serwerami oraz dla prowadzenia podsumowań statystycznych.

§ 9

[REJESTRACJA]

 

 1. Użytkownik o którym mowa w § 3 ust. 1, chcąc skorzystać z usług Serwisu o których mowa w § 4 ust. 2 powinien uprzednio dokonać Rejestracji swojej osoby w Serwisie. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

 2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie - zgodnie z jego treścią - formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym:

http://www.mobilrent.pl/formularz rejestracyjny/zarejestruj.html

 1. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

 2. Użytkownik posiadający konto na portalu facebook.com i plus.google.com może również zarejestrować się poprzez kliknięcie znajdującej się w prawym górnym rogu serwisu ikony „zaloguj przez facebooka”, „zaloguj przez google plus”, a następnie po przekierowaniu na stronę facebook.com / plus.google.com - wyrażeniu zgody dla mobilrent.pl na pobranie z serwisu danych osobowych i ich przetwarzanie. W wyniku wyrażenia zgody na dokonanie wskazanych czynności zostaną pobrane dane udostępnione przez użytkownika na przedmiotowych serwisach dla wszystkich. Użytkownik winien zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych pobieranych z serwisu, a w szczególności adresu email. W wyniku poprawnego wykonania ww. czynności, system serwisu (automatycznie) wysyła na pobrany ze strony facebook.com/plus.google.com adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

 3. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

 

§ 10

[KONTO]

 

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji.

 2. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail,
  o której mowa w § 5 ust. 4, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.    

 3. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a mobilrent.pl, której przedmiotem jest utrzymywanie przez mobilrent.pl w ramach Serwisu konta Użytkownika, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w myśl ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22, poz. 271) w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@mobilrent.pl lub na piśmie na adres Katarzyna Znamirowska Consulteo z siedzibą w Rzeszowie (35-505) ul. Krośnieńska 22 lok. 42 (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

 5. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez mobilrent.pl usług, poprzez likwidację posiadanego konta. Likwidacja konta następuje poprzez kliknięcie w zakładce twoje dane opcji „usuń konto”.

 6. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach Serwisu, a w szczególności na temat jego danych osobowych oraz wykorzystywanych usług.

 7. Dzięki utworzeniu konta Użytkownik uzyskuje możliwość:

- publikacji oferty najmu pojazdu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracji „dodaj swój samochód”,

-  rezerwacji opublikowanych ofert najmu celem pojazdów.

- edycji swoich danych osobowych oraz treści ogłoszeń. 

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

 2. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do konta.

 3. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 

§ 11

[WPROWADZENIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez mobilrent.pl w ramach Serwisu.

 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie,
  w celach statystycznych, marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów, usług i firm.

 4. Ponadto podczas rejestracji  Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub koncie adres e-mail) informacji handlowych (reklam) od mobilrent.pl lub innych podmiotów (za zgodą mobilrent.pl) w tym informacji dotyczących produktów lub usług mobilrent.pl  oraz innych podmiotów (za zgodą mobilrent.pl).

 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.
  Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie do mobilrent.pl na adres Katarzyna Znamirowska Consulteo z siedzibą w Rzeszowie (35-505) ul. Krośnieńska 22 lok. 42

 6. Mobilrent.pl informuje, że wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP podlegają anonimizacji. Adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

 7. Mobilrent.pl informuje, iż podczas korzystania z usług Serwisu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

§ 12

[USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOBILRENT.PL W RAMACH SERWISU]

 

 1. Usługodawca, umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie  korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 2. Za pomocą czynności technicznych (funkcjonalności serwisu) Użytkownicy nie mają możliwości zawierania pomiędzy sobą umów najmu. Funkcjonalności Serwisu mają na celu wyłącznie ułatwić publikację ofert wynajmu pojazdów oraz umożliwić potencjalnym stronom przyszłej umowy najmu poznanie, względnie dokonanie wstępnej rezerwacji pojazdu.

 3. Wszelkie warunki ewentualnej umowy najmu, a w szczególności takie jak wysokość czynszu najmu, terminu jego płatności, czas trwania umowy, szczegóły związane ze sposobem korzystania z pojazdu określa wynajmujący w publikowanym ogłoszeniu. 

 4. Celem usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Mobilrent.pl wskazuje, że nie oferuje w ramach serwisu wynajmu jakichkolwiek pojazdów, a jedynie jako Usługodawca umożliwia korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 5. Do korzystania przez Użytkowników z części usług serwisu wymagana jest uprzednia rejestracja w Serwisie.

 6. Użytkownicy niniejszym oświadczają, iż publikując ofertę wynajmu oraz rezerwując pojazd wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz kontaktowych zawartych w koncie kontrahentowi.  Nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie pomiędzy Użytkownikami danych osobowych lub informacji innych

niż wymaganych do rejestracji w Serwisie, w szczególności za przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, udostępnionych innemu Użytkownikowi.

 

§ 13

[USŁUGA DOSTĘPU DO BAZY OGŁOSZEŃ]

                                                                                                

 1. Na stronach internetowych Serwisu Użytkownicy mają możliwość odpłatnego publikowania ogłoszeń tj. ofert wynajmu pojazdów.  Oferty o których mowa wyżej nie stanowią oferty w myśl art. 66-70 kodeksu cywilnego, a stanowią co najwyżej zaproszenie do składania ofert wynajmu przez pozostałych Użytkowników.

 2. Do bazy ogłoszeń dostęp mają wszyscy Użytkownicy Serwisu. Dostęp do bazy ogłoszeń nie wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie oraz jest bezpłatny.

 

§ 14

[USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ]

 

 1. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą skorzystać z usługi publikacji ogłoszeń (ofert najmu pojazdu) poprzez kliknięcie w zakładkę „dodaj samochód”.

 2. Celem skorzystania z usługi publikacji ogłoszeń Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza ogłoszenia zgodnie z jego treścią, uiszczenia opłaty o której jest mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, a następnie wybraniu opcji „Zapisz” , w wyniku której ogłoszenie zostanie zapisane w Koncie Użytkownika oraz zostanie opublikowane w serwisie.

 3. Użytkownik, który chce zamieścić ofertę wynajmu pojazdu, obowiązany jest uzupełnić formularz dostępny na stronie http://www.mobilrent.pl/dodaj-samochod/ poprzez określenie marki pojazdu, modelu pojazdu, typu pojazdu, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru VIN, rocznika oraz koloru. Obowiązkowo użytkownik powinien zamieścić informacje o miejscu parkowania, ulicy, numerze domu, mieszkania, województwie, kodzie pocztowym i poczcie, a także informacje dotyczące stawek za wynajem pojazdu tj. za godzinę, za dzień, za tydzień. Dodatkowo można zamieścić fotografię pojazdu i opatrzyć ją opisem do max 1000 znaków.

 4. Nie uzupełnienie danych o których mowa w ust. 3 opatrzonych symbolem [*] tj. gwiazdką a także brak uiszczenia opłaty o której jest mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, uniemożliwi dodanie pojazdu.

 5. W ogłoszeniu bezwzględnie nie wolno zamieszczać treści naruszające prawo, a w szczególności naruszających prawa osób trzecich, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zawierających określenia uznawane powszechnie za obelżywe. Ponadto w treści ogłoszenia zabronione jest zamieszczanie jakichkolwiek reklam, informacji promującej jakiekolwiek towary lub usługi, a w szczególności adresów serwisów internetowych w szczególności konkurencyjnych do Serwisu mobilrent.pl.

 6. Mobilrent.pl zwraca uwagę, że ogłoszenia publikowane są w ramach serwisu automatycznie przez jej Użytkowników, z uwagi na co pozostali Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia mobilrent.pl o każdym przypadku stwierdzenia, że treść opublikowanego w ramach Serwisu ogłoszenia naruszenia postanowienia regulaminu lub prawa osób trzecich. 

 7. Wszelkie warunki ewentualnej umowy najmu, a w szczególności takie jak wysokość czynszu najmu, terminu jego płatności, czas trwania umowy, szczegóły związane ze sposobem korzystania z pojazdu określa wynajmujący w publikowanym ogłoszeniu. 

 8. Oferty o których mowa wyżej nie stanowią oferty w myśl art. 66-70 kodeksu cywilnego, a stanowią co najwyżej zaproszenie do składania ofert wynajmu przez pozostałych Użytkowników.

 9. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości mobilrent.pl wskazuje, że również użytkownik składający za pomocą narzędzi systemowych serwisu rezerwację o której mowa w § 15 składa jedynie zaproszenie do złożenia oferty zawarcia ewentualnej umowy najmu.

 10. Mobilrent.pl wskazuje. że narzędzia systemowe Serwisu nie służą do zawierania umów najmu, a jedynie do kojarzenia stron przyszłej umowy najmu.

 11. Celem zawarcia umowy użytkownicy winni zawrzeć umowę najmu w dowolnej przewidzianej prawem polskim formie. Dla celów dowodowych mobilrent.pl poleca zawieranie umów w formie pisemnej.

 12. Użytkownik publikujący ofertę wynajmu pojazdu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych kontaktowych takich jak  pozostałym użytkownikom serwisu.  

 

§ 15

[USŁUGA REZERWACJI]

 

 1. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą skorzystać z usługi rezerwacji pojazdu.

 2. Użytkownik składający za pomocą narzędzi systemowych serwisu rezerwację pojazdu składa jedynie zaproszenie do złożenia oferty wynajmu pojazdu. Rezerwacja nie stanowi zatem oferty w myśl art. 66-70 kodeksu cywilnego.

 3. W wyniku złożenia rezerwacji publikujący ofertę wynajmu otrzymuje informację o chęci wynajmu pojazdu przez innego Użytkownika otrzymując jego dane kontaktowe.

 4. Użytkownik, który chce zarezerwować pojazd, powinien wskazać datę odbioru i zwrotu pojazdu  wraz z konkretną godziną oraz kliknąć opcję „rezerwuj”.

 5. Użytkownik dokonujący rezerwacji pojazdu wyraża zgodę na przekazanie jego danych kontaktowych takich jak użytkownikowi u którego dokonywana jest rezerwacja.

 

§ 16

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),
  w terminie 14 (czternastu) dni od skorzystania z usług serwisu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 

 


 

 

§17

[WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI]

 

 1. Mobilrent.pl nie sprawdza kompletności, prawidłowości lub prawdziwości danych zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, którzy samodzielnie dokonują publikacji swoich ofert w związku z czym za treść ogłoszeń odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który przedmiotowe dane w ogłoszeniu umieścił.

 2. W związku z powyższym Mobilrent.pl zwraca uwagę, że Użytkownicy przed zawarciem umowy winni upewnić się czy podawane w ogłoszeniu (ofercie wynajmu) dane są prawdziwe,
  a w szczególności czy wynajmujący jest uprawniony do zawarcia umowy najmu oraz czy wynajmowany pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)  ewentualnie dodatkowo AC (Auto Casco).

 3. W związku z tym, iż Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów. W ramach powyższego Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy najmu, utratę lub uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia, awarie techniczne pojazdu,

  2. zdarzenia i wypadki drogowe,  utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu Użytkownika oraz inne okoliczności nie stanowiące zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu.

 

§ 18

[UPRAWNIENIA MOBILRENT.PL W RAMACH SERWISU]

 

 1. Mobilrent.pl może zawiesić na czas określony albo nieokreślony, a nawet usunąć Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu lub negatywnie wpływają na dobre imię (wizerunek) Serwisu lub w inny sposób mu szkodzą.  Zawieszenie konta powoduje równocześnie zawieszenie możliwości korzystania z usług świadczonych przez mobilrent.pl w ramach Serwisu.  Użytkownik posiada jedynie wgląd do konta.

 2. Mobilrent.pl może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 3. Mobilrent.pl zastrzega możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu z przyczyn od mobilrent.pl niezależnych oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie mobilrent.pl.

 4. Mobilrent.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu bez podania przyczyny.

 

§ 19

[ROZWIĄZANIE UMOWY]

 

 1. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie rozwiązać umowę z mobilrent.pl (dotyczącą określonego konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza lub złożenia takiej dyspozycji  w ustawieniach konta poprzez wybranie opcji „zlikwiduj konto”.  

 2. Umowa na korzystanie z konta oraz świadczonych przez mobilrent.pl usług może zostać rozwiązana przez mobilrent.pl za wypowiedzeniem z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji mobilrent.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody mobilrent.pl.

 4. Z chwilą rozwiązania umowy opłaty wynikające z §5 ust. 2 Regulaminu nie zostają zwrócone konsumentowi.

 

 

§ 20

[PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY]

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, Mobilrent.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Mobilerent.pl w ramach serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mobilrent.pl w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

§ 21

[KLAUZULA SALWATORYJNA]

 

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 22

[WEJŚCIE W ŻYCIE, ZMIANY REGULAMINU]

 

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.mobilrent.pl/Regulamin/, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.mobilrent.pl/Regulamin/.

 3. Mobilrent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu
  w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną.

 4. Mobilrent.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny.

 5. W przypadku złożenia przed mobilrent.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy
  oświadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia mobilrent.pl do niezwłocznego zablokowania Konta i Profilu Użytkownika.

 6. Mobilrent.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego  funkcjonalności.